Hvor mye kan jeg låne?

Å føre et budsjett er i det hele tatt en fin ’øvelse’ og en god indikator på din egen låneevne og eventuelt på hvor mye du kan låne når du er kommet så langt. Banken du søker lån hos foretrekker i stabile og forutsigbare lånesøkere som helt sikkert kommer til å nedbetale lånet innenfor gitte rammer. Husk at et lån ikke er en løsning til raske penger inn på bankkonto, men en forpliktelse ovenfor banken og deg selv til å utvise økonomisk skjønn og disiplin. Fører du et budsjett som du lett klarer å holde deg til, blir det mye enklere å budsjettere inn et månedlig lånebeløp uten at dette sliter på økonomien. Hvis et lånebeløp faktisk sliter på økonomien, er dette et tegn på at ditt forbruk og din økonomi per dags dato ikke tåler det lånet du ønsker å ta opp.

Da bør man justere budsjettet eller redusere omfanget på lånet. Har du løpende utgifter per måned som du kanskje klarer deg uten? Er du villig til å ofte noen månedlige goder for å styrke din økonomi i påvente av en låneavtale? Et lån handler som sagt om økonomisk skjønn og disiplin, og ofte handler disiplin om å klare seg med litt mindre enn man er vant til.