Å stille sin egen økonomi og livssituasjon

SIFOs Referansebudsjett for 2015 viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Disse er meget hendige dersom man ønsker å stille sin egen økonomi og livssituasjon i et positivt lys i forkant av en kredittsjekk fra banken og kredittselskapet i forbindelse med en lånesøknad. Før du søker billige lån med lav rente bør du lage et budsjett. Budsjettet kan settes sammen slik at det viser kostnadene ved å opprettholde et rimelig forbruksnivå for hushold av ulik størrelse og med forskjellig alders- og kjønnssammensetninger. Budsjettet omfatter både vanlige, løpende utgifter til mat, klær, hygieneartikler og utgifter til sjeldnere innkjøp av varige forbruksgjenstander som for eksempel møbler, elektrisk utstyr og lignende.

Referansebudsjettet viser hva det koster å leve på et rimelig forbruksnivå for det aktuelle husholdet. Med et rimelig forbruksnivå menes et forbruk som folk flest plasserer innenfor rimelighetens grenser. Budsjettet oppfyller kravene til vanlige helse- og ernæringsstandarder og gjør det mulig for husholdets personer å delta i vanlige fritidsaktiviteter uten å inngå særskilte kompromisser. I det husholdningsspesifikke forbruket inngår også varer og tjenester som kan benyttes av flere personer. Eksempler på dette er møbler, kjøkkenutstyr, hjemmetelefon og aviser. Derfor er disse kostnadene relativt sett høye for enpersonshushold, mens de øker med bare mindre beløp med økende antall personer da de som nevnt tidligere er fellesgoder innenfor husstanden.

Hvor mye kan jeg låne?

Å føre et budsjett er i det hele tatt en fin ’øvelse’ og en god indikator på din egen låneevne og eventuelt på hvor mye du kan låne når du er kommet så langt. Banken du søker lån hos foretrekker i stabile og forutsigbare lånesøkere som helt sikkert kommer til å nedbetale lånet innenfor gitte rammer. Husk at et lån ikke er en løsning til raske penger inn på bankkonto, men en forpliktelse ovenfor banken og deg selv til å utvise økonomisk skjønn og disiplin. Fører du et budsjett som du lett klarer å holde deg til, blir det mye enklere å budsjettere inn et månedlig lånebeløp uten at dette sliter på økonomien. Hvis et lånebeløp faktisk sliter på økonomien, er dette et tegn på at ditt forbruk og din økonomi per dags dato ikke tåler det lånet du ønsker å ta opp.

Da bør man justere budsjettet eller redusere omfanget på lånet. Har du løpende utgifter per måned som du kanskje klarer deg uten? Er du villig til å ofte noen månedlige goder for å styrke din økonomi i påvente av en låneavtale? Et lån handler som sagt om økonomisk skjønn og disiplin, og ofte handler disiplin om å klare seg med litt mindre enn man er vant til.