Å stille sin økonomi

Ulike utgifter

SIFOs Referansebudsjett for 2015 viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Disse er meget hendige dersom man ønsker å stille sin egen økonomi og livssituasjon i et positivt lys i forkant av en kredittsjekk fra banken og kredittselskapet i forbindelse med en lånesøknad. Før du søker billige lån med lav rente bør du lage et budsjett. Budsjettet kan settes sammen slik at det viser kostnadene ved å opprettholde et rimelig forbruksnivå for hushold av ulik størrelse og med forskjellig alders- og kjønnssammensetninger. Budsjettet omfatter både vanlige, løpende utgifter til mat, klær, hygieneartikler og utgifter til sjeldnere innkjøp av varige forbruksgjenstander som for eksempel møbler, elektrisk utstyr og lignende.

Referansebudsjettet

Referansebudsjettet viser hva det koster å leve på et rimelig forbruksnivå for det aktuelle husholdet. Med et rimelig forbruksnivå menes et forbruk som folk flest plasserer innenfor rimelighetens grenser. Budsjettet oppfyller kravene til vanlige helse- og ernæringsstandarder og gjør det mulig for husholdets personer å delta i vanlige fritidsaktiviteter uten å inngå særskilte kompromisser. I det husholdningsspesifikke forbruket inngår også varer og tjenester som kan benyttes av flere personer. Eksempler på dette er møbler, kjøkkenutstyr, hjemmetelefon og aviser. Derfor er disse kostnadene relativt sett høye for enpersonshushold, mens de øker med bare mindre beløp med økende antall personer da de som nevnt tidligere er fellesgoder innenfor husstanden.

Video med økonomitips: